zakat

pemain bola terkaya, berapa zakatnya?

Pemain Bola Terkaya, Berapa Zakat nya?

Salah satu zakat kontemporer yang sedang menjadi bahasan baru bagi sebagian umat muslim adalah zakat profesi. Walau kemudian beberapa ulama fikih terdahulu telah menjelaskan zakat profesi, yang di dalam istilah fikih biasa disebut dengan zakat penghasilan, tetapi isu tersebut belum menjadi bahasan yang naik ke permukaan. Umat Islam, terlebih yang masih awam, hanya mengetahui berkaitan […]

Pemain Bola Terkaya, Berapa Zakat nya? Read More »

Lazismu Harus Memanen - Ikhwanushoffa

Kenapa Lazismu Harus Memanen?!

Sebuah Lembaga Amil Zakat yang baru lahir, ketika akan memasarkan produknya harus menyelesaikan 2 hal terlebih dahulu, yakni membuat namanya dikenal, dan membuat namanya dipercaya. Baru setelah 2 hal tersebut terselesaikan, mereka akan leluasa dalam fundraising. Kita di Lazismu telah diwarisi 2 prasyarat awal tersebut. Ketika kita mengenalkan diri sebagai Lazis Muhammadiyah, tak ada seorangpun

Kenapa Lazismu Harus Memanen?! Read More »

Scroll to Top