pemain bola terkaya, berapa zakatnya?

Pemain Bola Terkaya, Berapa Zakat nya?

Salah satu zakat kontemporer yang sedang menjadi bahasan baru bagi sebagian umat muslim adalah zakat profesi. Walau kemudian beberapa ulama fikih terdahulu telah menjelaskan zakat profesi, yang di dalam istilah fikih biasa disebut dengan zakat penghasilan, tetapi isu tersebut belum menjadi bahasan yang naik ke permukaan. Umat Islam, terlebih yang masih awam, hanya mengetahui berkaitan […]

Pemain Bola Terkaya, Berapa Zakat nya? Read More »